Археологія України: Курс лекцій. За ред. Л. Л. Залізняка

Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. Л. Залізняк, О. П. Моця, В. М. Зубар [adfour]

Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. Л. Залізняк, О. П. Моця, В. М. Зубар та ін.; за ред. Л. Л. Залізняка. — К.: Либідь, 2005. — 504 с. 966-06-0394-0.

У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що мали місце у первісній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, означено поняття головних археологічних явищ й окреслено найважливіші наукові проблеми української археології. Показано розвиток матеріальної культури України від часу появи першої людини до доби формування перших державних утворень.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Скачать учебник по археологии Украины в формате PDF (16 MB)

Зміст

Передмова — 5

Тема 1. Вступ до археології — 7

РОЗДІЛ І. КАМ’ЯНА ДОБА

Тема 2. Походження людини — 24
Тема 3. Ранній та середній палеоліт — 39
Тема 4. Верхній палеоліт — 53
Тема 5. Мезоліт — 73
Тема 6. Неоліт України — 90

РОЗДІЛ II. ЕПОХА ЕНЕОЛІТУ-БРОНЗИ

Тема 7. Культурно-історична спільнота Кукутені-Трипілля — 106
Тема 8. Оточення Кукутені-Трипілля та енеоліт Степу — 126
Тема 9. Доба ранньої бронзи — 141
Тема 10. Період середньої та перехід до пізньої бронзи — 155
Тема 11. Доба пізньої та фінальної бронзи — 179

РОЗДІЛ III. ДОБА РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Тема 12. Ранній залізний вік — 204
Тема 13. Кіммерійці та їхні сусіди — 209
Тема 14. Скіфи — 224
Тема 15. Скіфія і хлібороби лісостепової та лісової смуг — 238
Тема 16. Сармати. Пізні скіфи. Таври — 255

РОЗДІЛ IV. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

Тема 17. Грецька колонізація і виникнення античних поселень — 274
Тема 18. Особливості розвитку античних центрів Північного Причорномор’я у класичний період — 288
Тема 19. Північне Причорномор’я за доби еллінізму (остання третина IV — середина І ст. до н. є.) — 300
Тема 20. Античні держави Північного Причорномор’я в римський період (друга половина І ст. до н. є. — третя чверть III ст. н. є.) — 314
Тема 21. Північне Причорномор’я в пізньоантичний період (кінець III — перша половина VI ст.) — 333

РОЗДІЛ V. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Тема 22. Пізньолатенський і ранньоримський час (II ст. до н. є. — II ст. н. є.) — 344
Тема 23. Пізньоримський період і початок доби переселення народів(Ш—V ст. н. є.) — 370
Тема 24. Культури слов’ян (склавінів і антів) V—VII ст. — 388
Тема 25. Східні слов’яни (літописні племена) у VIII—X ст. — 400
Тема 26. Ранньосередньовічні пам’ятки півдня України — 412

РОЗДІЛ VI. ЕПОХА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Тема 27. Становлення Київської Русі — 428
Тема 28. Русь у період раннього феодалізму — 444
Тема 29. Період феодальної роздробленості — 459
Тема 30. Кочівники Північного Причорномор’я і Середньовічний Крим — 480

Список літератури — 499

В этот день:

  • Дни рождения
  • 1780 Родился Петер Олуф Брэндштед — датский археолог и путешественник, специалист по археологии античной Греции.
  • 1931 Родилась Валентина Ивановна Козенкова — историк-археолог, кавказовед, исследовательница эпохи бронзы и раннего железного века Евразии, кобанской культуры.
  • 1940 Родился Карл Молдахметович Байпаков — советский и казахский учёный-археолог, специалист по Средневековой городской культуре Казахстана.
  • 1960 Родился Владимир Валентинович Седов — российский историк архитектуры, археолог-славист, сын известного археолога В. В. Седова.
  • Дни смерти
  • 1931 Умер Александр Андреевич Спицын — русский и советский археолог, крупнейший специалист по средневековым русским надписям, занимался изучением, систематизацией, каталогизацией древностей России (бронзовый век, скифо-сарматские, волжско-камские, славянские).
  • 2010 Умер Борис Хатмиевич Кадиков — археолог, историк, краевед, почетный гражданин города Бийска.

Рубрики

Свежие записи

Счетчики

Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Археология © 2014